Aquanet

Redesign / Branding / Photo shoots / web

Wyzwanie

Naszym zadaniem było stworzenie i zrealizowanie planu kampanii informującej wszystkich użytkowników sieci wodociągowej o szkodliwości wyrzucania odpadów do kanalizacji. Ubrać brudny temat tak, by wzbudzić czyste zainteresowanie? Nie ma rzeczy niemożliwych!